Ježíš


Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
Řím 5,8

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Satan mne zneužil k léčitelství

Slavomír Marko

Jako okultista jsem léčil lidi ne pro peníze. Zkuste se vcítit do mého poslání. Máte určitý dar a opravdu celým srdcem to chcete použít z lásky k lidem. Myslel jsem si, že lidem pomáhám. Ale ve skutečnosti jsem jim škodil. Satan mne zneužil k léčitelství

Rád bych začal tím, co předcházelo tomu, proč jsem se dostal do okultismu a proč jsem se stal křesťanem. Narodil jsem se rodičům, kteří se svým způsobem hlásili ke katolictví. Maminka mi sem tam vyprávěla o Bohu, Panně Marii, jenže jsem to moc vážně nebral.

Víte, slova, když nejsou spojena s činy, nemají význam. Věc byla v tom, že se naši rozvedli, táta hodně pil. Těžko se mi o tom mluví. O nocích plných strachu a úzkosti. Ale právě to, že mi chyběla láska rodičů, zázemí, jistota, mi Bůh věřím, dal do srdce touhu poznat pravou lásku - myslím opravdovou. Právě tím vším zlem, kterým jsem procházel, jsem zatoužil milovat upřímě, být přímý, férový a upřímný. Prostě snažil jsem se nikomu neublížit. Protože jsem na sobě poznal, co je to zlo. Moc bych si přál, aby jste si uvědomili, že jsem z celého srdce toužil po opravdové lásce, pokoji, radosti. Proto jsem měl svůj svět. Tam si všichni byli rovni a měli se rádi. Když jsem rostl a dospíval, většina lidí, které jsem znal, se mi pro mé názory na přátelství, lásku, upřímnost, smála. Prý dnešní svět je jen pro tvrdé a ne pro romantiky. Ale já dál věřil v moc lásky a přátelství. Jenže poznával jsem, že tento svět je vůči lásce a přátelství nepřátelský. A tak jsem se uzavřel do sebe, moc přátel jsem neměl. Vždycky jsem říkal - je lepší mít dva věrné přátele než 50, kteří vás jen využívají. Děvče jsem si v tomto smyslu vysnil. Takže není divu, že jsem se oženil v 28 letech. Víte, pro mě to bylo opravdu krásné, brát si někoho opravdu z lásky. Ale pořád mi něco chybělo. Já dnes vím, že to byl Pán Ježíš Kristus. Chybělo mi naplnění života.

Právě v té době, kdy mi bylo 30 let jsem onemocněl. Měl jsem problémy se žaludkem. Přišla mamka s virgulí a říkala mi skrze tu virguli, co smím jíst a co ne. To se týkalo i pití. Když jsem viděl, že se klíč na niti točil a zastavoval nad věcmi, které jsem mohl jíst a zastavoval u věcí, které jsem jíst neměl, zatoužil jsem pozna t jestli to funguje i u mne. A když ano, tak kdo za tím vězí. Věřil jsem, že existuje dobro a zlo, ale měl jsem strach to pojmenovat Bůh a Satan. Když logicky vzato máte klíč od dveří na kousku niťi a ono to dělá tyto věci napadlo mě, že za tím musí někdo být, kdo s tím klíčem na té niti manipuluje. Tedy i se mnou. V mém srdci byla touha po tom, kdo nebo co to je. Protože mým bohem byla příroda, tak ta bytost přišla v podobě toho, co jsem měl v mysli jako matka příroda. Ta bytost si mohla vzít na sebe jakoukoliv podobu. Ta bytost, aniž jsem si to uvědomoval, mne manipulovala a ona to byla, co mi dávala sílu a schopnosti léčit atd. Jako okultista jsem léčil lidi ne pro peníze. Zkuste se vcítit do mého poslání. Máte určitý dar a opravdu celým srdcem to chcete použít z lásky k lidem. Myslel jsem si, že lidem pomáhám. Ale ve skutečnosti jsem jim škodil. Ta bytost mě podvedla. Zneužila mě ke svým záměrům. Pro ni nebylo těžké brát si na sebe jakoukoliv podobu i mimozemšťanů. Po určité době jsem poznal, že mi říká nepravdy. Jednou tak, podruhé jinak. Nemůže jinak než lhát. Víte, na pravdu jsem byl trošku zatížen. Měl jsem i na sebe metr. Když mě někdo podvedl, ať to byl kdo chtěl, u mne skončil. Když mi v jistých věcech neříkala pravdu, začal jsem více přemýšlet nad tím, komu vlastně sloužím. A komu dávám svoji důvěru.

A tak jsem si koupil od jedněch věřících Bibli a začal ji číst. V domnění, že mi ona může dát jasno. Tak se i stalo. Při čtení Bible mne Pán Ježíš skrze Ducha svatého přivedl k pokání a znovuzrození. Víte, naráz jsem poznal, že to co hledám je Pán Ježíš - to pravá Boží láska. Pán Ježíš Kristus mě svou pravdou a láskou vyvedl a vysvobodil z okultismu = satanova vlivu a moci. Byl jsem u cíle svého hledání opravdové lásky. A tak si v mém životě použil Bůh okultismu - léčitelství k tomu , abych Ho mohl poznat. A taky abych vás před okultismem varoval. Víte je to v životě člověka krásné vyznání, když můžu ze srdce říci: Pán Ježíš - je můj Bůh, Pán a bratr. A je mi vším. Pán Ježíš mi skrze kříž do mého života dal: Odpuštění, lásku, pokoj, zbavil mě strachu ze smrti, bolesti atd. Že mu můžu věřit a důvěřovat - jak velké je to bohatství. Že mi dal věčný život a věčné přátelství. Je to mé přání a vroucí modlidba, aby každý člověk se dal usmířit s Bohem skrze Ježíše Krista. Došel odpuštění hříchů a věčného života. Amen. A to je cíl mého hledání opravdové lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu.

Slavomír Marko Finská 10 Šumperk, květen 2003

Zobrazeno 21482x od 15. 05. 2003
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 1168x, aktuálně 3.02 bodů

Jak Tě svědectví oslovilo? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Chcete-li sponzorovat překlad svědectví
"Satan mne zneužil k léčitelství"
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...němčiny 500 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Sponzor překladu
Společenství pro Ježíše Kroměříž
Bozipratele@kromeriz.cz
Společenství pro Ježíše Kroměříž
Kategorie
Ostatní (141)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (143)
Povzbuzení víry (154)
Vyslyšení modlitby (95)
Boží zásah (188)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (169)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (15)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví