Ježíš


A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.
1 J 5,11-12

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Okultismus - ohavnost v Božích očích.

Bohumila Chalupová

... Začala jsem provádět různé praktiky, nejvíce mne přitahovaly horoskopy a výklad karet. Bylo to až překvapující, jak to vše vycházelo. Vstoupila jsem do duchovního světa, bohužel toho zlého... Okultismus - ohavnost v Božích očích.

Od dětství mne lákalo vše tajemné, záhadné, dobrodružné, asi jako každého mladého člověka. Začala jsem hledat v knihách co se děje po smrti, zda existuje život dál. Dostaly se mi bohužel do rukou okultní knihy a já jsem věřila, že je to cesta k Bohu. Začala jsem provádět různé praktiky, nejvíce mne přitahovaly horoskopy a výklad karet. Bylo to až překvapující, jak to vše vycházelo. Vstoupila jsem do duchovního světa, bohužel toho zlého. Objevovala jsem poznání tajemných sil, až jsem se toho začala bát. Mylně jsem se domnívala, že je to dar od Pána, že tím pomáhám druhým lidem. Nevím jakého by to nabralo konce, neboť výkupná daň tomu zlému je často draze zaplacena zdravím, rozpadem osobnosti a někdy i životem. Přitom jsem stále hledala Boha a snad proto se mne Pán dotkl zvláštním způsobem jednou na sv. Hostýně, kde jsem při mši dostala velkou touhu po přijetí eucharistie. Bylo to od mých osmi let podruhé v životě. Skoro po čtyřiceti letech. Brzy nato jsem přišla na jedno modlitební setkání, kde hned na začátku jsem uslyšela, co je před Bohem "největší ohavností". Praktikovat okultismus, výklad karet apod. Byl to pro mne šok. Kazatel mi to ukázal v Bibli. Trvalo to dost dlouho, než jsem se z toho dostala. Otevřeme-li se ďáblu, on se nespokojí jen s chvilkovým vlivem na nás, on chce mít trvalou vládu nad naším životem. Člověk se nemůže sám z toho vlivu osvobodit. Toho dosáhne jen přijetím Pána Ježíše, pokáním, modlitbou a očištěním mocnou krví Ježíše Krista. Odevzdáme-li svůj život Ježíši celým srdcem, jsme v Jeho ochraně, jsme Jeho děti a on nás ze své ruky už nepustí (pokud ho neopustíme my sami). Ježíš mne převedl z mocnosti zla k sobě do Božího Království. Dal mi mnohem víc, udělal ze mne nového člověka, dal i duchovní dary. Ten zlý dokáže také dávat dary, peníze, vztahy, která však dříve či později přivedou člověka do neštěstí. To je jeho cílem. Pouze Ježíš může zasáhnout naše srdce, dát nám nádherný pokoj, lásku, radost. Obrátit se, odevzdat se cele Ježíši, očekávat všechno od Něho, zvolit si Ho jako skálu svého života. Jedině s Ním žijeme v hluboké jistotě, radosti a pravdě. Jistotě, že jednou budeme s Ním, až skončíme toto naše putování po této zemi. Zjistila jsem, že jsou jenom dvě cesty životem. Cesta dobra a cesta zla. Není žádná třetí cesta.

A proto si dobře zvažme, kterou cestou půjdeme a co nás na konci této cesty čeká. Do konce svého života budu Pánu Ježíši děkovat za záchranu a snažit se pomáhat druhým, kteří jdou po cestě zla. Přitom velmi často z nevědomosti, jako já tenkrát.

"Ať Tvé světlo, Pane, ozáří naši vnitřní temnotu a vyvede nás na cestu záchrany, cestu LÁSKY, ŠTĚSTÍ, PRAVDY, cestu POKOJE.

Bohumila Chalupová, Kroměříž, leden 2004

Zobrazeno 10155x od 11. 01. 2004
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 492x, aktuálně 2.97 bodů

Litujeme, ale nulou mají právo hodnotit pouze lidé, kteří jsou ochotni vydat své svědectví.
Pošlete-li své svědectví, budete mít právo dále hodnotit.
Jedno ze svědectví jste nulou hodnotili dne 17. 06. 2021. (IP: 3.233.219.62)
Chcete-li sponzorovat překlad svědectví
"Okultismus - ohavnost v Božích očích."
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...angličtiny 300 Kč Sponzorovat
...němčiny 300 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Kategorie
Ostatní (141)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (143)
Povzbuzení víry (154)
Vyslyšení modlitby (95)
Boží zásah (188)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (169)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (15)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví

Václav Špaček vaclavvaclav1@gmail.com
Moc hezky napsané, já jen chci dodat, že cesta je pouze jedna a tou je Ježíš Kristus jak sám řekl: \\\"Já jsem ta cesta, pravda a život věčný, kdo ve mě věří nezemře navěky, já jsem dveře k Otci, nikdo nepřichází k Otci, kdo nepřichází skrze mě\\\". To ostatní je pouze zcestí :-)