Ježíš


Já jsem přišel, aby člověk měl život a měl ho v hojnosti.
Jan 10,10

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Já jsem s tebou.

Slávek Sezima

Když jsme byli s manželkou letos v červnu 2011 na duchovních cvičeních s o. Jamesem Manjacalem, slyšeli mnozí přítomní, mimo jiné, "Věra byla uzdravena z rakoviny, přijmi toto uzdravení." Mnozí jsme čekali uzdravení těla, ale Bůh dává daleko víc a měl na mysli rakovinu, kterou trpíme snad všichni - rakovinu duše. Já jsem s tebou.
   Radost, Pokoj a Dobro tobě, kdo čteš tato slova a všem dobrým lidem kolem tebe.

   Děkuji Bohu, tobě i všem, se kterými jsme stále spojeni Milostí Ježíše Krista v tom nepochopitelně nádherném společenství Katolické církve, která má nesmírnou starostlivost o každého z nás. I přes slabost a hříšnost každého z nás, touží nás dobrý Bůh obdarovat těmi největšími poklady, které má pro nás připravené v každém okamžiku. Jen ho prosím o tu milost, abychom byli schopni a ochotni je přijímat, a abychom s nimi dokázali pracovat tak, jak si to přeje a zaslouží.

   Když jsme byli s manželkou letos v červnu 2011 na duchovních cvičeních s o. Jamesem Manjacalem, slyšeli mnozí přítomní, mimo jiné, ,,Věra byla uzdravena z rakoviny, přijmi toto uzdravení.“ Mnozí jsme čekali uzdravení těla, ale Bůh dává daleko víc a měl na mysli rakovinu, kterou trpíme snad všichni - rakovinu duše. Věra porozuměla a uvěřila – přijala uzdravení a velmi změnila postoj k životu. S pokorou a láskou přijímala lidi kolem sebe i svou nemoc, i přes velké bolesti. Byla vzorná žačka, tak mohla složit zkoušku dřív. My bychom se měli snažit, abychom ve škole Boží lásky prospívali co nejlépe a byli také dobře připraveni.     

   Protože Bůh je dobrý a věrný svému Slovu, mimořádným způsobem nás všechny mohl obohatit svou Láskou projevenou mé manželce Věře v její hodině smrti. Její poslední noc byla mimořádná souhra okolností. Řádová sestra Faustina mi nabídla, že se může modlit u postele mé ženy, abych se já mohl připojit, spolu s dcerou, k modlitbám společenství Dvou Srdcí Lásky s o. Montfortem v Zašové. Takto jsme byli Bohem připravováni. Když jsme s dcerou přišli vystřídat sestru Faustinu, byl stav manželky již velmi vážný a tak jsme přivolali katolického kněze, naplněného Boží Láskou, který jí udělil svátost pomazání nemocných, generální absoluci s plnomocnými odpustky a modlitbou církve ji převedl přes Práh Naděje.

   Manželka byla ctitelkou Panny Marie, snad proto toto datum odchodu – poslední den měsíce růžence. Byla také velkou ctitelkou Božího Milosrdenství a Boží Lásky nabídnuté nám slavením Prvních pátků skrze zjevení sv. Markétě Alacoque roku 1675 v Para-le Monial ve Francii.

   Pohřeb se konal na první listopadový pátek….Novéna života Věrky byla tímto dnem dovršena. Bůh splnil, co zaslíbil: „Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.“

 Věrka byla úžasná manželka, maminka, sestra, teta, babička,kamarádka… Od chvíle společného obrácení, ke kterému došlo v roce 1992 na Litmanové, na místě zjevení Panny Marie, jsme se snažili, aby náš život byl oslavou Boží. Ten den Bůh proměnil naše srdce. Zasaženi Boží nepochopitelnou Láskou jsme od té chvíle kráčeli spolu cestou víry a modlitby. Bůh nás vodil po svých stezkách, kterým jsme často nerozuměli. Vzájemnou podporou a svěřováním všeho těžkého do Božích rukou jsme vše ve víře překonávali. Od chvíle obrácení na Litmanové začal náš nový život – opravdový život v Bohu a s Bohem.

   Děkuji Bohu za krásné manželství, za Věrku, která mi byla oporou.

V Kristu a Marii Slávek – Miloslav Sezima, Dolní Bečva 8.11.2011

Zobrazeno 11268x od 18. 11. 2011
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 470x, aktuálně 2.89 bodů

Litujeme, ale nulou mají právo hodnotit pouze lidé, kteří jsou ochotni vydat své svědectví.
Pošlete-li své svědectví, budete mít právo dále hodnotit.
Jedno ze svědectví jste nulou hodnotili dne 20. 09. 2021. (IP: 3.236.13.53)
Kategorie
Ostatní (141)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (143)
Povzbuzení víry (154)
Vyslyšení modlitby (95)
Boží zásah (188)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (169)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (15)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví