Ježíš


Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
Zj 21,6-7

Hier kannst du Zeugenaussagen von Menschen lesen,
die eine persönliche Erfahrung
mit Jesus gemacht haben

members | Irena Matysíková

Svědectví-de

Irena Matysíková

Ich suchte die Wahrheit

Irena Matysíková

Ich suchte die Wahrheit und Gott liess es mich erkennen. das ganze Zeugnis durchlesen »

Ausgewertet/bewertet 577x, aktuell 2.9688 Punkte, abgebildet 11646x od 21. 12. 2002.

Články-de