Ježíš


Podle toho jsme poznali, co je láska, že on (Ježíš) za nás položil život.
1 J 3,16

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Bůh mě objímá

Martin Kaluža

Neboť díky tomuto kurzu jsem se mohl ještě více přiblížit k Ježíši. Otevřít se Boží lásce a otevřít se Pánu Ježíši, který mě zaplavil svou láskou, radostí a pokojem a já jsem pocítil jak se na mě usmívá a jak mě objímá.... Bůh mě objímá

   Jmenuji se Martin. Je mi 18 let a studuji průmyslovou školu. Rodiče mě pokřtili již v dětství, k svátosti přijímání jsem poprvé přistoupil ve 4. třídě. Celý svůj život chodím do kostela já i moje rodina. Ministruji asi od čtyř let. I když jsem vyrůstal ve věřící rodině, tak jsme se moc nemodlili výjimkou byla doba adventní, kdy se celá rodina sešli u adventního věnce a modlili se růženec každý večer, a to asi do mých 9 nebo 10 let. Já sám ač jsem chodil do kostela a sloužil (ministroval) Bohu jsem se nemodlil. Žil jsem ten typický křesťanský život a myslel jsem si, že přijdu do nebe, když půjdu dvakrát týdně do kostela, pravidelně ke svátosti smíření tak to stačí.

   V té době začala moje sestra jezdit po nejrůznějších křesťanských akcí a začala nám říkat, že když  chodíme dvakrát týdně do kostela tak to neznamená, že budeme spaseni a přijdeme do Božího království. Já jsem ji tehdy neposlouchal a říkal jsem si, že ona tomu nerozumí, že je úplně blbá a navíc jsem ji vyčítal, že pořád někam trajdá proto, aby nemusela doma uklízet. Jednoho dne mě ale nakonec přemluvila, abych se zúčastnil kurzu Alfa, který probíhal v Kroměříži. Tehdy to pro mě znamenalo velikou obavu, že se mě budou vyptávat na nejrůznější věci o kterých nevím a, že se budu cítit trapně. Kurz skončil a já jsem  se začal konečně modlit, ale po nějaké době jsem vyhasl a nakonec se přestal i modlit.

   Jednoho dne, když měla sestra vážný úraz a byla v nemocnici tak jsem se začal modlit Tajemství spásy sv. Brigity i jiné modlitby. Po roce jsem skončil i s touhle nádhernou modlitbou a byl jsem opět na začátku. Ovšem, když jsem se začal připravovat na svátost Biřmování, tak se začal měnit můj život. Pan farář požadoval dva víkendové pobyty. Tak jsme je-li na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, na postní duchovní obnovu, kterou vedl P. Mgr. Pavel Stuška. Po téhle obnově se můj život změnil. Poznal jsem, že Bůh ke mně promlouvá a dokonce jsem to i cítil. Cítil jsem tu milost Boží a věděl jsem, že Bůh je se mnou a že s Bohem můžu komunikovat. Ovšem s nikým jsem nesdílel tuto moji živou víru a tak jsem se začal pomalu ale jistě vracet do starých kolejí, výjimkou byla moje osobní modlitba k Bohu která se ale začala stávat bezmyšlenkovité opakování slov.

   Zhruba po půl roce jsem se zúčastnil celostátního setkání mládeže ve Žďáru. Tam jsem znovu objevil živého Boha a znovu jsem ho začal milovat. Věděl jsem, že teď už musím svou víru s někým sdílet, anebo chodit na nejrůznější křesťanské akce. Ale Bůh měl vše ve své režii. Asi po dvou měsících probíhal v naší farnosti kurz Alfa, který jsem už sice jednou prošel, ale neotevřel jsem své srdce Pánu Ježíši a on mě nemohl začat proměňovat. Ale teď jsem se na kurz Alfa těšil a doufal jsem, že znova nevyhasnu. Tento kurz mě začal ještě více ujišťovat, že mě Bůh miluje a stále více a více mě k Pánu Ježíši přibližoval. V průběhu tohoto kurzu jsem se zúčastnil Duchovního cvičení s otcem Jamesem Manjackalem, s kterého čerpám dodnes. Nicméně po skončení kurzu Alfa jsem se začal obávat, že se vrátím do těch příšerných starých kolejí. Ale s pomocí Boží a díky vnuknutí Ducha Svatého se zrodilo v naší farnosti spolčo. A já vím, že to byl Boží plán jeden ze způsobů abych zůstal žhavý ve své víře a abych se zúčastnil kurzu Filip do kterého mě již dřív přemlouvala moje chytřejší sestra. Kurz Filip se uskutečnil v polovině únoru roku 2013 na Arcibiskupském gymnázii v Kroměříži. Myslel jsem si, že mě už moc věcí nepřekvapí spíše, že mě kurz Filip moc nepřekvapí a to se zase jednou projevila moje pýcha. Pán Ježíš chtěl, abych se tohoto kurzu zúčastnil. Neboť díky tomuto kurzu jsem se mohl ještě více přiblížit k Ježíši. Otevřít se Boží lásce a otevřít se Pánu Ježíši, který mě zaplavil svou láskou, radostí a pokojem a já jsem pocítil jak se na mě usmívá a jak mě objímá. Tenhle pocit jsem cítil už několikrát předtím ale kurz Filip mě naučil abych i já objal svého Pána. A skutečně. Ježíš objímal mě a já jsem zase objímal Ježíše.  

Zobrazeno 14126x od 20. 02. 2013
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 632x, aktuálně 3.07 bodů

Litujeme, ale nulou mají právo hodnotit pouze lidé, kteří jsou ochotni vydat své svědectví.
Pošlete-li své svědectví, budete mít právo dále hodnotit.
Jedno ze svědectví jste nulou hodnotili dne 09. 02. 2023. (IP: 3.239.119.61)
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví