Ježíš


Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Zj 3,20

Hier kannst du Zeugenaussagen von Menschen lesen,
die eine persönliche Erfahrung
mit Jesus gemacht haben

Svědectví-de | Kurs Alfa