Ježíš


Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Řím 10,9

Hier kannst du Zeugenaussagen von Menschen lesen,
die eine persönliche Erfahrung
mit Jesus gemacht haben

Články-de | die Erscheinung